www.phuketjob2you.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
หางานภูเก็ต สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สนใจเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิกเลย
โรงพิมพ์ภูเก็ต
ร้านเช่าชุดภูเก็ต
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
การกดขี่ข่มเหงในที่ทำงาน ทำอย่างไรไม่ให้เจอในที่ทำงานใหม่ของคุณ

ฝ่ายบริการวิชาการ siamsafety.com
เผยแพร่ครั้งที่ 1 : วันที่ 29 มิถุนายน 2555


การ กดขี่ข่มเหงในที่ทำงานนั้นถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นอย่าง ซ้ำๆ ในที่ทำงานหลายแห่งและส่งผลเสียต่อสุขภาพกายและใจของพนักงานด้วย การกดขี่ข่มเหงนี้มิได้หมายถึงเฉพาะการใช้วาจาหยาบคายหรือการแสดงกิริยาที่ ไม่สุภาพโดยทั่วไปเท่านั้น แต่จะหมายรวมถึงทุกๆ การกระทำของบุคคลใดๆ ก็ตามที่มีเจตนาที่ต้องการควบคุมผู้อื่นในลักษณะต่างๆ ที่ผลเสียคือทำให้งานในบริษัทไม่สำเร็จลุล่วงไปได้
            การกดขี่ข่มเหงผู้อื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปในสถานที่ทำงานทุกขนาดและ ทุกประเภทธุรกิจนั้น น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ :

  • นายจ้างเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันขึ้นภายในบริษัท ทำให้บุคลากรจำเป็นต้องมีการต่อสู้แข่งขันกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร ที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น งบประมาณ เวลา และสถานภาพในบริษัท เป็นต้น
  • พนักงานที่มีแนวโน้มที่มักจะใช้ประโยชน์จากผู้อื่นและชอบบงการผู้อื่นได้มองเห็นและนำโอกาสข้างต้นไปใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเอง
  • คนที่ทำการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นอย่างชัดเจนต่อเนื่อง มักจะได้รับรางวัลและความดีความชอบ ในขณะที่พวกเราส่วนที่เหลือจะกลายเป็นผู้แพ้ จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป สถานที่ทำงานแห่งนี้ก็จะมีวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นเต็ม ไปหมด

คุณ อาจรู้สึกว่าคนที่มักข่มเหงผู้อื่นในที่ทำงานของคุณ อาจเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารของคุณ ซึ่งการกดขี่ข่มเหงอาจมีความใกล้เคียงกันกับกาติดตามสอบถามงานหรือผลการ ปฏิบัติงานจากพนักงานในองค์กร สิ่งสำคัญคือความรู้สึกของคุณ ที่ควรพิจารณาว่าเหตุการณ์ที่คุณพบนั้นเป็นการกดขี่ข่มเหงหรือเป็นการติดตาม สอบถามงานที่เหมาะสมแล้ว และลักษณะเด่นของคนที่ถูกกดขี่ข่มเหงได้ง่าย ได้แก่ ไม่น่าเชื่อถือและมักไม่มีใครเชื่อถือบุคคลประเภทนี้เท่าใดนัก เพื่อนร่วมงานเองก็มักจะไม่ค่อยอยากให้ความช่วยเหลือใดๆ

ผู้ที่กำลังมองหางานใหม่มีวิธีการอย่างไรที่จะแน่ใจได้ว่า ในบริษัทแห่งใหม่ที่ตนกำลังจะเข้าไปทำงานนนั้น ไม่มีการกดขี่ข่มเหง?

ประการแรก เมื่อคุณทำการสัมภาษณ์งานใหม่นั้น ให้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงรักษาผลประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุด

โดยก่อนที่คุณจะรับงานนั้น ให้ลองถามคำถามเหล่านี้ดู :

เพราะเหตุใดตำแหน่งงานนี้จึงเปิดรับพนักงานใหม่? ฉันจะทำอย่างไรดีถ้าฉันต้องการติดต่อพนักงานคนเก่าที่ทำงานตำแหน่งนี้? ในแผนกนี้มีอัตราการลาออกมากน้อยเพียงใด? บริษัทนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจได้ว่าจะมีการปฏิบัติที่เคารพต่อกันเกิด ขึ้น? จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่กระทำความผิดต่อผู้อื่น? อะไรทำให้พนักงานถูกมองว่าเป็น “ผู้สร้างปัญหา”? คุณได้ทำการประเมินผลแบบ 360 องศาหรือไม่? และคุณได้ทำอะไรกับข้อมูลบ้าง? มีงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเพื่อเพิ่มพูน ทักษะความสามารถหรือไม่?   
ประการที่สอง คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไลฟ์ลไตล์ของตัวเองบ้างเพื่อให้คุณไม่ต้องถูกมองว่า เป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของผู้ที่ชอบข่มเหงรังแกที่มีต่อคุณนั้นจะมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่ กับบุคลิกภาพส่วนตัวเชิงบวกของคุณนั่นเอง คุณจะต้องจำกัดการลงทุนทางอารมณ์ในงานของตัวเองให้น้อยลงให้ไปอยู่ในระดับ ที่บริษัทให้ความสนใจ คุณลักษณะเฉพาะตัวของตัวคุณเองนั้นจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ มากกว่าเพียงงานๆ เดียว คุณควรจำกัดความสมบูรณ์แบบของตนเองให้น้อยลงไปบ้างซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตาม ความคาดหวังและอาจทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของความขุ่นเขืองในด้านสิทธิก็ได้ คุณจะต้องสร้างพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองเพื่อที่ว่าบุคคลจากภายนอกที่มีการ กระทำที่รุนแรงจะไม่เข้าไปอยู่ในหัวของคุณ พวกเขาไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ ภายในหัวของคุณหรือมีอิทธิพลใดๆ ต่อเพื่อนๆ ของคุณ คุณจะต้องบอกผู้ที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณในเชิงทำลายให้หยุดแสดงความคิด เห็นออกมา และให้รักษาพื้นที่ส่วนตัวนี้ไว้สำหรับเฉพาะเพื่อนที่สนิทสนมและใกล้ชิดมาก จริงๆ ไม่ใช่สำหรับเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีในที่ทำงาน

 

เหล่า นี้คือคำถามที่เราแนะนำให้คุณสอบถามและพิจารณว่าที่ทำงานใหม่ของคุณจะมีการ กดขี่ข่มเหงในที่ทำงานหรือไม่ ซี่งคุณคงจำเป็นต้องถามในระดับที่เหมาะสม ให้มีความรู้สึกยอมรับตัวคุณ สิทธิของคุณ ควบคู่ไปกับความสามารถในการทำงานและความสามารถที่คุณจะทำให้บริษัทได้

 

เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 เข้าชม 877 ครั้ง
 
www.phuketjob2you.com