www.phuketjob2you.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
หางานภูเก็ต สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 537 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
ประกาศเมื่อ 16 ก.พ. 2558
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สนใจเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิกเลย
โรงพิมพ์ภูเก็ต
ร้านเช่าชุดภูเก็ต
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 ลักษณะงาน :
 ราชการ
 
 อัตรา :
 ไม่ระบุ อัตรา
 
 เงินเดือน :
 ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปวช. หรือสาขางานที่เกี่ยวข้อง
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
 24 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม พ.ศ. 2558
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 สมัครออนไลน์
 
รายละเอียด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รวม 12 อัตรา (24 กุมภาพันธ์-17 มีนาคม พ.ศ. 2558)
 
ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 9 ตำแหน่ง
 
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางวิศวกรรมเคมี
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 
 
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
 
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
2) เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 
 
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
 
๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธาไม่ต่ำกว่าระดับภาคี วิศวกร
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :  กรุมธุรกิจพลังงาน
 ที่อยู่ :  กรุงเทพ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
www.phuketjob2you.com