www.phuketjob2you.com
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
หางานภูเก็ต สนใจลงโฆษณา คลิกที่นี่
ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)
ผู้เข้าชมตำแหน่งนี้ 576 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ บาท
ประกาศเมื่อ 24 ม.ค. 2558
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สมัครสมาชิก คลิกเลย
สนใจเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิกเลย
โรงพิมพ์ภูเก็ต
ร้านเช่าชุดภูเก็ต
 
ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)
 ลักษณะงาน :
 ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)
 
 อัตรา :
 5 อัตรา
 
 เงินเดือน :
 ไม่ระบุ บาท
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร :
 เพศ ชาย หรือ หญิง
 อายุ ปี ขึ้นไป
 วุฒิการศึกษา ปวช.
 ประสบการณ์ 0 ปี ขึ้นไป
 
 ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร :
 21 ม.ค.–20 ก.พ. 58
 
 วิธีการสมัครงาน :
 สมัครด้วยตนเอง
 
รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)
สำนัก งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการและข้าราชการ รวม 5 ตำแหน่ง 5 อัตรา <รับออนไลน์> (21 ม.ค.–20 ก.พ. 58)
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
 
ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ พนักงานราชการ
 
1 ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
 
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 
 
 
2.ชื่อตำแหน่ง :    นักวิชาการเผยแพร่
 
อัตราเงินเดือน :    18000 บาท
 
ประเภท :    บริหารทั่วไป
 
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
 
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 
ข้าราชการ
 
1 ตำแหน่ง : นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ซึ่งสอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 
2 ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งซึ่งสอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 
 
3 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
 
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ซึ่งสอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว
 
 
สมัครได้ทาง http://job.ocpb.go.th
 
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง  20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ข้อมูลการติดต่อ
 หน่วยงาน - องค์กร :  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 ที่อยู่ :  กทม. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 
www.phuketjob2you.com